Η εταιρία

Δημιουργήσαμε την eVplus για να αξιοποιήσουμε τη μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στην τεχνολογία, την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και να προωθήσουμε διακριτές λύσεις και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον χώρο της ηλεκτροκίνησης.

Αφετηρία αποτέλεσε η δραστηριότητά μας στη BrainBox (www.brainbox.gr). Έχοντας εκτενή εμπειρία ανάπτυξης τεχνολογικών συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας σε έργα bike sharing, e-bike sharing και car sharing, μεταφέραμε την ίδια φιλοσοφία στον αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτροκίνησης, με στόχο τη δημιουργία μίας ξεχωριστής εμπειρίας για όλους τους συνεργάτες και χειριστές των συστημάτων και υπηρεσιών μας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο, πλήρες σύστημα παροχής ολοκληρωμένων και ουσιαστικών λύσεων – προϊόντων και υπηρεσιών – που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των συνεργατών μας στην προμήθεια, εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως και την τελική έκδοση παραστατικού του τελικού οδηγού/χρήστη.

Όραμα

Να είμαστε μία ηγετική και αξιόπιστη περιφερειακή Ευρωπαϊκή εταιρία ηλεκτροκίνησης,
ένα πρότυπο φρέσκιας, δημιουργικής, ευέλικτης και πελατοκεντρικής ομάδας ανθρώπων.

Αξίες
  • Σεβασμός στον άνθρωπο-συνεργάτη και στο περιβάλλον του.
  • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα.
  • Καινοτομία.
  • Πελατοκεντρισμός.
  • Αποδοτικότητα.

Αριθμός ΓΕΜΗ 159603104000
Πορεία 2021